Lisanslama ve Teslim Süreci

ÖNEMLİ: Bu sayfada yer alan kısaltma, terim ve diğer her türlü bilgiler, Koşullar ve Şartlar sayfasında yer alan bilgiler ile birlikte geçerlidir.


LİSANSLAMA VE TESLİM SÜRECİ


DGA web sitesi üzerinden veya aracılığıyla doğrudan satın aldığınız, sipariş geçtiğiniz veya DGA web sitesi aracılığıyla DGA YAZILIM'a ulaşarak mail ya da telefon üzerinden satın aldığınız veya sipariş geçtiğiniz her türlü ürün ve hizmet ile ilgili olarak aşağıdaki lisanslama ve teslim süreçleri geçerlidir. DGA YAZILIM, insani şartlar çerçevesinde ilgili süreçleri kısaltmak için her türlü özveri ve çabayı gösterecek olsa da, teslim sürecinde sizden, Üçüncü Taraf Firmalardan, Türkiye resmi tatillerinden, yabancı ülke resmi tatillerinden, mücbir sebeplerden veya diğer herhangi bir sebepten kaynaklı yaşanabilecek olan gecikmelerden hiçbir suretle DGA YAZILIM sorumlu tutulamaz. 

 

1. SİPARİŞ ONAYI

DGA web sitesi üzerinden veya aracılığıyla doğrudan satın aldığınız ya da sipariş geçtiğiniz her türlü ürün ve/veya hizmetin sipariş onayı için ön şart, ödemesinin tam olarak DGA YAZILIM'a gerçekleştirilmiş olmasıdır. Henüz kısmen ya da hiç ödeme yapılmamış, ya da DGA YAZILIM'a eksik ödenmiş hiçbir sipariş için burada belirtilen süreçler işlemeye başlamaz ve ilgili bakiye kapatılana kadar siparişiniz askıya alınır.

Koşullar ve Şartlar ve KVKK Aydınlatma Metni sayfasında yer alan sipariş onayı hükümlerindeki hakları baki kalmak kaydıyla, DGA YAZILIM siparişinizi onaylayarak işleme alma ya da reddederek iptal etme hakkını saklı tutar. Ayrıca gerekli gördüğü durumlarda DGA YAZILIM siparişte ilettiğiniz cari ya da şahsi bilgilerinizin tamamlanması veya düzeltilmesini talep edebilir.

Bakiyenizin kapatılmasının ardından, siparişinizin onaylandığı veya reddedildiği bilgisi, ya da söz konusu olduğu ve gerekli görüldüğü takdirde bilgilerinizin tamamlanması veya düzeltilmesinin talep edildiği, DGA YAZILIM tarafından sipariş sırasında belirttiğiniz e-posta adresine elektronik yolla en geç 1 (bir) iş günü içinde beyan edilecektir. Bilgi tamamlanması/düzeltilmesinin talebi halinde, bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olarak DGA YAZILIM’a sağlanmasını takiben en geç 1 (bir) iş günü içerisinde siparişinizin onaylandığı ya da reddedildiği bilgisi sipariş sırasında belirttiğiniz e-posta adresine elektronik yolla beyan edilecektir. 


2. ONAYLANAN SİPARİŞİN İŞLENMESİ

DGA YAZILIM'ın siparişinizi onaylaması halinde siparişinizin işlenmesi derhal başlayacaktır. Bu işlem bir üst maddede belirtilen onay beyanı tarafınıza ulaşmadan önce başlamış olabilir. Dolayısıyla henüz tarafınıza onay beyanı iletilmemiş olması siparişinizin işlenmiyor olduğu anlamına gelmez. Fakat kesin onay için tarafımızdan alacağınız sipariş onay beyanına dair e-postanızı kontrol etmelisiniz. 

Siparişlerin işlenme ve teslime hazır edilme süreci tamamen satın alınan ürünün orijinal üreticisi olan Üçüncü Taraf Firmalara bağlı olsa da, DGA YAZILIM insani çerçevede bu süreyi asgariye indirmek için makul çabayı gösterecektir. 

 

3. SİPARİŞİN TESLİMİ

Siparişinizin kabul edilerek işlenmesi ve satın alınan ürünün orijinal üreticisi olan Üçüncü Taraf Firmadan teslim alınmasının ardından siparişiniz derhal teslim edilir. Aksi belirtilmedikçe DGA web sitesinde beğeni ve satışa sunulan tüm ürünler elektronik ortamda dijital yolla teslim edilen ürünler kapsamındadır. Dolayısıyla bu ürünlerin teslimi, DGA web sitesine kayıt olurken, ya da “Misafir Alışverişi” yöntemi ile sipariş verirken sağlamış olduğunuz e-posta adresinize gerçekleştirilir. İlgili e-posta adresinizin güncel, erişilebilir ve doğru olması elzemdir ve tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. E-posta adresinizi sağlarken hatalı veya eksik bir adres sağlamanız, doğru bilgi sağlasanız dahi e-posta adresinize iletilen ürün bilgilerini içeren e-postanın sizin tarafınızdan fark edilmemesi, e-posta hizmet sağlayıcınız tarafından reddedilmesi/engellenmesi, e-posta kutunuzda kaybolması, e-posta hesabınıza erişiminizi kaybetmeniz ve buna benzer durumlardan kaynaklanan her türlü muhtemel risk ve sorumluluk tarafınıza aittir. DGA YAZILIM, sipariş teslimine dair bu ve bunlar gibi durumlar ile bunların sonuçları dolayısıyla ortaya çıkan hiçbir aksaklık, zarar, ziyan ve kayıpla ilgili sorumluluk kabul etmez.

 

4. SÜRE SINIRLI/ABONELİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIM SÜRECİ BAŞLANGICI

Sipariş verdiğiniz ürünlerin süre sınırlı, abonelik sistemine dahil ya da kısmi kullanım ürünleri olması durumunda ilgili sınırlı kullanım süresi, ürün lisanslamasının ürünün orijinal üreticisi olan Üçüncü Taraf Firma tarafından tamamlanarak ürünün kullanıma açılması ile birlikte başlar. Bu başlangıç tarihi ile ürünün DGA YAZILIM tarafından siparişin muhatabı olan sizin tarafınıza teslimi (bkz. Madde 3. SİPARİŞİN TESLİMİ) arasında geçen süre asgari düzeyde tutulmaya çalışılacaktır. Her koşulda, bahsi geçen ilgili süre azami 2 (iki) iş gününden uzun olmayacaktır. Bu süreye siparişin işlenmesine (bkz. Madde 2. ONAYLANAN SİPARİŞİN İŞLENMESİ) dair süreler dahil değildir.

 

5. SİPARİŞ ONAYI İLE SİPARİŞİN TESLİMİ ARASINDA GEÇEN SÜRE

Yukarıda belirtilen süreçler dahilinde, siparişinizin DGA YAZILIM tarafından eksik bilgi ya da eksik ödemeye istinaden bekletilmediği veya reddedilmediği varsayılarak, siparişinizin resmi olarak onaylanması ile tarafınıza elektronik ortamda dijital yolla teslim edilmesi arasında geçen süre azami 15 (on beş) iş gününü aşmayacaktır. 15 (on beş) iş günü azami limiti, ülkemizde iş günü olduğu halde yurt dışında resmi tatil teşkil eden günlerin varlığı ya da bir takım öngörülemeyen veya belirsiz durumların ortaya çıkabileceği ihtimaline karşı belirtilmektedir. DGA YAZILIM her durumda bu süreleri mümkün olan en kısa hale getirmek için insani şartlar çerçevede en üstün çabayı gösterecektir. Mücbir sebepler ya da DGA YAZILIM’ın gücü ve sorumluluğunda olmayan sebeplerden dolayı bu sürenin aşılacak olması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasıyla beraber DGA YAZILIM, insani şartlar çerçevesinde tarafınıza gerekli bilgilendirmeyi yapacak ve bunun üzerine yazılı olarak talep etmeniz halinde siparişinizi iptal ederek tarafınıza ödediğiniz bedeli, banka ve aracı kurum komisyonları, kargo ücretleri vb. diğer ilgili masrafları düşerek tarafınıza geri ödeyecektir. Geri ödeme söz konusu olduğu durumda, DGA YAZILIM ödemeyi ödenen yabancı döviz kuru cinsinden ya da bunun kendisine ödeme yapılan gününden bir iş günü önceki kapanış olarak açıklanan TCMB döviz alış kuru üzerinden TL cinsinden biri ile yapma hakkını saklı tutar. Sipariş iptali talep hakkınız doğması ve tarafınıza geri ödeme yapılacak olması durumunda, bahsi geçen bedel, 30 (otuz) iş günü içerisinde tarafınıza ödenecektir. Ödemenin doğrudan sipariş sırasında kullanılmış olan ödeme yöntemine, ya da tarafınıza ait banka hesabına havale yöntemiyle yapılmasına dair DGA YAZILIM’ın tercih hakkı saklıdır.


Son Değiştirilme Tarihi: Bu "Lisanslama ve Teslim Süreci" en son 21 Eylül 2022'de değiştirilmiştir.